Unutrašnjost podružnice TEDi

Zahtjevi

Koje lokacije tražimo?

Stalno tražimo lokacije za nove poslovnice TEDi. Da biste znali što nam je važno, u daljnjem tekstu možete pronaći preduvjete za odgovarajuću trgovinu. Odstupanja od našeg traženog profila moguća su prema dogovoru.

Naš profil zahtjeva

Objekt: Postojeće nekretnine ili projekti novih građevina za najam

Položaj: Pješačka zona, A-položaj ili vrlo dobar B-položaj u centru grada, dijelovi grada s frekvencijom velikog broja ljudi, aglomeracija specijaliziranih trgovina ili shopping centar

Trgovinsko okruženje: Diskont s prehrambenim namirnicama, hipermarketi, lanci trgovina tekstila ili cipela, drogerijski marketi kao i ostale maloprodajne trgovine s frekvencijom velikog broja ljudi

Područje prodaje: Viac ako 20.000 obyvateľov v spádovej oblasti

Profil površine: Najmanje 700 m² površine u razini tla zajedno sa sporednim prostorijama u pješačkim zonama ili na top lokacijama s frekvencijom velikog broja kupaca.
Moguća je i lokacija u podrumu ili na gornjem katu od 700 m² na više.

Prodajni prostor izvan objekta: Najmanje 15 kvadratnih metara ispred objekta

Fasada: Najmanje 6 metara dugačka prednja strana s izlozima

Eksterijer TEDi grane

Imate li pitanja?

Kontaktirajte nas
Odjava podružnice
Grana tiskanice