Wymagania

Nasz profil wymagań

Nieustannie poszukujemy lokalizacji dla nowych oddziałów TEDi. Abyś wiedział, co jest dla nas ważne, poniżej znajdziesz wymagania dotyczące odpowiedniego lokalu sklepowego. Odchylenia od naszego profilu wymagań są możliwe po uzgodnieniu.

Położenie: Strefa ruchu pieszego, śródmieście o lokalizacji A lub bardzo dobrej lokalizacji B, dzielnica miejska o wysokiej częstotliwości ruchu pieszego, aglomeracja sklepów fachowych lub centrum handlowe

Otoczenie handlowe: Dyskonty spożywcze, hipermarkety, sieci tekstylne i obuwnicze, drogerie i inne często odwiedzane sklepy

Obszary gospodarcze: Ponad 20.000 mieszkańców w obszarze usługowym

Profil powierzchni: Co najmniej 700 metrów kwadratowych powierzchni całkowitej na parterze, w strefach ruchu pieszego lub w najlepszych lokalizacjach o bardzo wysokiej frekwencji, możliwe również lokalizacje na poziomie -1 w galerii handlowej.