Wettelijke vermeldingen

TEDi GmbH & Co. KG
Brackeler Hellweg 301
44309 Dortmund
Telefoon: +49 231 55577-0
Fax: +49 231 55577-5999
E-Mail: info@tedi.com
AG Dortmund
HRA 15612
USt.-Id.-Nr. DE 235015903


TEDi Distribution SRL
Boulevard Paepsem 10 c 
Paepsemlaan 10 c
B-1070 Anderlecht (België)
E-Mail: infobel@tedi.com

Ondernemingsnummer: 0800.183.088
BTW : BE 800.183.088
De onderneming TEDi Distribution SRL wordt vertegenwoordigd door:
Mr Ioannis Vargiamis,
Mr Alain Ledru

Verwijzingen en links / aansprakelijkheidsbeperking

In het geval van directe of indirecte verwijzingen naar websites (links) die buiten de verantwoordelijkheid van TEDi Distribution BV (hierna "TEDi" genoemd) vallen, zou een aansprakelijkheidsverplichting slechts in werking treden indien TEDi kennis had van de inhoud en het voor TEDi technisch mogelijk en aanvaardbaar zou zijn geweest het gebruik in aanwezigheid van onrechtmatige inhoud te verhinderen.

TEDi verklaart hierbij uitdrukkelijk dat op het moment dat de link werd gemaakt zij geen kennis had van enige illegale inhoud op de gelinkte sites. TEDi heeft geen enkele invloed op de huidige en toekomstige vormgeving, de inhoud of het auteurschap van de gelinkte sites. TEDi distantieert zich daarom uitdrukkelijk van alle inhoud en alle gelinkte sites die werd gewijzigd nadat de link werd gecreëerd.

Deze vastelling geldt voor alle links en verwijzingen binnen het eigen internetaanbod van TEDi en voor vermeldingen van derden in door TEDi opgezette gastenboeken, discussieforums en mailinglijsten. Alleen de aanbieder van de site waarnaar wordt verwezen, en niet de aanbieder van de publicatie waarnaar via links wordt verwezen, is aansprakelijk voor illegale, onjuiste of onvolledige inhoud, en in het bijzonder voor schade die voortvloeit uit het gebruik of niet-gebruik van dergelijke informatie.

Auteursrecht / Naburige rechten

De op deze website gepubliceerde inhoud, werken en ter beschikking gestelde informatie zijn onderworpen aan de Belgische wetgeving inzake auteursrecht en naburige rechten. Elke vorm van reproductie, wijziging, verspreiding, opslag en verwerking, ook in elektronische systemen, en elke vorm van gebruik buiten de grenzen van het auteursrecht is de voorafgaande schriftelijke toestemming van de betrokken rechthebbende vereist. Elk ongeoorloofd gebruik van de op deze website ter beschikking gestelde inhoud en informatie voor andere doeleinden dan hierboven beschreven is verboden en strafbaar.

Fotocredits

Gebruikt onder licentie van shutterstock.com

Foto's door:

mast3r
Goodluz
Feng Yu
EDHAR
DanielW
Andrey_Popov
S_L
Sergey Niven