Импресум

TEDi GmbH & Co. KG
Brackeler Hellweg 301
44309 Dortmund
Telefon: +49 0231 55577-0
Telefax: +49 0231 55577-5999
E-Mail: info@tedi.com

ТЕДи Търговия на дребно ЕООД
ул. Околовръстен път 251
1766 София
България
Телефон: +359 2 9070030
Имейл: info-bg@tedi.com

ЕИК 207002290ТЕДи Търговия на дребно ЕООД се представлява от следните управители:
Мирослав Хучек,
Димитър Спасов

Равно третиране

От съображения за по-лесна четливост в този уебсайт не се прави разграничение между половете. Съответните понятия са валидни по смисъла на равното третиране за двата пола.

Препратки и линкове / Изключване на отговорност

В случай на преки или непреки препратки към интернет страници (линкове), които се намират извън сферата на отговорност на ТЕДи Търговия на дребно ЕООД (наричана по-долу “TEDi”), задължението за отговорност би влязло в сила само ако TEDi е знаела за съдържанието и за TEDi би било технически възможно и разумно да предотврати използването в случай на незаконно съдържание.

TEDi изрично заявява, че към момента на поставяне на връзката не е разпознаваемо незаконно съдържание на свързаните страници. При текущия и бъдещ дизайн, съдържание или авторство на свързаните страници, TEDi няма влияние. Ето защо TEDi се дистанцира изрично от съдържанието на всички свързани страници, които след поставянето на линка са били променени.

Това се отнася за всички заложени в рамките на собствената интернет оферта линкове и препратки, както и за чужди записи в оставени от TEDi книги за гости, дискусионни форуми и списъци с имейли. За неправомерно, некоректно или непълно съдържание и по-специално за вреди, произтичащи от използването или неизползването на такава информация, носи отговорност самият доставчик на страницата, към която е препратено, а не този, който чрез линкове е препратен към съответната публикация.

Авторско право / Допълнителни авторски права

Съдържанието, произведенията и информацията, предоставени на този уебсайт, са обект на германското авторско право и допълнителни авторски права. За всякакъв вид възпроизвеждане, редактиране, разпространение, съхранение и обработка, включително в електронни системи, както и за всякакъв вид използване извън границите на закона за авторското право, е необходимо предварителното писмено съгласие на съответния носител на авторското право. Неразрешеното използване на съдържанието и информацията, предоставена на този уебсайт в гореописаната степен, не е разрешено и се наказва от закона.

Арбитражна процедура

Ще се стремим да разрешаваме чрез взаимно съгласие всякакви разногласия, свързани с покупката на нашите продукти. Освен това не сме задължени да участваме в арбитражна процедура и за съжаление не можем да Ви предложим участие в такава процедура.

Доказване на снимки

Използвано под лиценз от shutterstock.com

Фотографи:
mast3r
Goodluz
Feng Yu
EDHAR
DanielW
Andrey_Popov
S_L
Sergey Niven