Tiráž

TEDi Betriebs s. r. o.
Cesta na Senec 2/A
821 04 Bratislava - mestska cast Ružinov
Slovenská republika
Tel: +421 2 48255100
E-mail: slovakia@tedi.com

DIČ 2023659528
IČ DPH: SK2023659528
IČO: 46 919 872

Obchodné meno: TEDi Betriebs s.r.o.
Sídlo: Kladnianska 12, 82105 Bratislava, Slovenská republika
Právna forma: spoločnosť s ručením obmedzeným 
Označenie registra: Obchodný register Okresného súdu Bratislava l. oddiel Sro, vložka číslo 85800/B

Základne imanie : 5000,- Eur, Rozsah plnenia: 5000 Eur

Odkazy a linky/Vylúčenie záruky

Pri priamych alebo nepriamych odkazoch na internetové stránky (linky), ktoré sú mimo zodpovednosti spoločnosti TEDi GmbH & Co. KG (ďalej len „TEDi“), by záručný záväzok vstúpil do platnosti výhradne v tom prípade, že TEDi pozná obsah a bolo by pre ňu technicky možné a primerané zabrániť použitiu v prípade protiprávnych obsahov.

TEDi týmto výslovne vyhlasuje, že v čase prepojenia neboli na spojených stránkach rozpoznateľné žiadne ilegálne obsahy. TEDi nemá žiadny vplyv na aktuálnu a budúcu podobu, obsah ani autorstvo prepojených stránok. Preto sa TEDi týmto výslovne dištancuje od všetkých obsahov všetkých prepojených stránok, ktoré boli po prepojení zmenené.

Toto konštatovanie platí pre všetky linky a odkazy umiestnené v rámci vlastnej internetovej ponuky, ako aj pre cudzie záznamy v hosťovských knihách, diskusných fórach a mailingových zoznamoch zriadených spoločnosťou TEDi. Za ideálne, chybné alebo neúplné obsahy, a najmä za škody, ktoré vzniknú použitím alebo nepoužitím takýchto poskytnutých informácií, ručí výhradne poskytovateľ stránky, na ktorú sa odkazovalo, nie ten, kto prostredníctvom linku odkazuje na príslušnú publikovanú informáciu.

Z dôvodov ľahšej čitateľnosti sa v rámci tejto internetovej ponuky upúšťa od rozlišovania gramatického rodu. Príslušné pojmy platia v zmysle rovnakého zaobchádzania pre obe pohlavia.

Autorské práva / Doplnkové autorské práva

Obsahy, diela a informácie zverejnené na tejto internetovej stránke podliehajú nemeckému autorskému právu a doplnkovému autorskému právu. Akékoľvek rozmnožovanie, úpravy, rozširovanie, ukladanie do pamäte, ako aj úprava v elektronických systémoch a a akýkoľvek druh zužitkovania nad rámec hraníc autorského práva si vyžaduje predchádzajúci písomný súhlas príslušného majiteľa práv. Nepovolené používanie zverejnených obsahov a informácií na tejto internetovej stránke v horeuvedenom rozsahu je nepovolené a trestné.

 

Zdroj fotografií

Použité na základe licencie poskytnutej shutterstock.com

Fotograf: 
mast3r 
Goodluz 
Feng Yu 
EDHAR 
DanielW 
Andrey_Popov 
S_L
Sergey Niven