Údaj

Tedi obchodní, s.r.o.
Haštalská 1072/6, Staré Město,
Praha 110 00
E-Mail: czechrepublik@tedi.com
Telefon: +420/227031977

AG Dortmund
HRA 15612
ID. č. DO DE 235015903

Společnost TEDi GmbH & Co. KG je zastoupena společností:
TEDi Verwaltungs- und Beteiligungs GmbH
Brackeler Hellweg 301
44309 DORTMUND
NĚMECKO

Tato je zastoupena následujícími jednateli:
Martin Reischl, Jens Heine

Věta AGG

Z důvodů snadnější čitelnosti se v rámci této internetové nabídky zapomíná na specifické rozlišování pohlaví. Příslušné pojmy platí ve smyslu zrovnoprávnění pro obě pohlaví.

Odkazy a linky / Vyloučení záruky

Při přímých nebo nepřímých odkazech na internetové stránky (linky), které jsou mimo oblast odpovědnosti společnosti TEDi obchodní s.r.o. (následně nazývaná „TEDi“), vstupuje povinnost záruky do platnosti pouze v případě, když má společnost TEDi znalosti o obsazích a je technicky možné a odůvodněné pro společnost TEDi, zamezit používání v případě protiprávních obsahů.

Společnost TEDi tímto výslovně prohlašuje, že v okamžiku použití odkazu nebyly identifikovány žádné ilegální obsahy na připojených stránkách. Na aktuální a budoucí úpravu, obsahy nebo autorská práva připojených stránek nemá společnost TEDi žádný vliv. Proto se společnost TEDi výslovně distancuje od všech obsahů všech připojených stránek, které se změnili po použití odkazu.

Toto ustanovení platí pro všechny používané linky a odkazy v rámci vlastní internetové nabídky a také pro cizí záznamy v knihách hostů, diskusních fórech a adresářích založených společností TEDi. Za ilegální, chybné nebo nekompletní obsahy a hlavně za škody, které vzniknou z používání nebo nepoužívání těchto zobrazovaných informací, ručí samotný poskytovatel stránky, na kterou se odkazuje, ne ten, kdo odkazuje přes odkazy na příslušné zveřejnění.

Autorské právo / Ochranné autorské právo

Obsahy, díla a nabízené informace zveřejněné na této webové stránce podléhají českému ochrannému autorskému právu. Jakýkoli způsob rozmnožování, úpravy, distribuce, uložení a zpracování také v elektronických systémech a jakýkoli způsob zhodnocení mimo meze autorského práva vyžaduje předchozí písemný souhlas příslušného vlastníka prav. Nepovolené používání nabízených obsahů a informací uvedených na této webové stránce nejsou povolené ve výše popsaném rozsahu a jsou trestní.

Arbitrážní řízení

Snažíme se na základě vyřešit případné názorové odlišnosti v souvislosti se zakoupením našich produktů. Mimo to nejsme povinni zúčastnit se arbitrážního řízení a nemůžeme Vám bohužel ani nabídnout účast na takovém řízení.

Obrázkové důkazy

Používání licence od shutterstock.com

Fotografové:
mast3r
Goodluz
Feng Yu
EDHAR
DanielW
Andrey_Popov
S_L
Sergey Niven